Follow the money 2.0

De herziening van de Wet financiering politieke partijen


De in 2013 ingevoerde Wet financiering politieke partijen verplicht partijen onder andere om transparantie te betrachten over ontvangen donaties. Nu staat een wetswijziging op stapel, die de regels op verschillende punten aanscherpt. Het wetsvoorstel laat daarbij echter helaas een aantal kansen liggen.