‘De regter blijft toch altijd mensch’


De wraking van de rechter was lange tijd een slapend rechtsinstrument. Sinds kort staat het echter volop in de belangstelling, doordat er recent enige wrakings-arresten zijn gewezen. Hierbij moet gedacht worden aan de wraking van rechter Connerotte in de Dutroux-zaak en de poging tot wraking van de rechter in de Octopus-zaak. Ook wordt tegenwoordig vaak een beroep gedaan op het onpartijdigheidsvereiste van artikel 6 EVRM. In dit artikel wordt eerst de geschiedenis van de gronden voor wraking besproken. Daarna volgt een uiteenzetting van enige recente jurisprudentie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. van Niejenhuis

Verschijning: september 1997

Archiefcode: AA19970546

belangenverstrengeling kamer onafhankelijkheid onpartijdigheid wraking

Overige Rechterlijke organisatieStrafrecht en criminologie

Verdieping Studentartikel