website

Toont alle 11 resultaten

Anglo Amerikaanse startpagina’s

R.M. Pasma

In dit artikel worden een aantal juridische, Anglo Amerikaanse startpagina's besproken.

Overig | Website
januari 2003
AA20030070

De overheid op het internet

M. Wouters

Op de website www.overheid.nl beoogt de overheid informatie over haarzelf te geven.

Overig | Website
oktober 2003
AA20030795

Europese informatie op Nederlandse websites

C. Rijckenberg

Europa boeit velen en staat volop in het nieuws. Informatie betreffende de Europese ontwikkelingen is dan ook onontbeerlijk voor de juridische student. Een belangrijke informatiebron in dit opzicht is natuurlijk de eigen website van de Europese Unie (www.europa.eu.int), waar men eigenlijk alle informatie kan vinden die men nodig heeft. Ondanks deze uitgebreide site blijft er op nationaal niveau behoefte bestaan aan aparte sites die Europese informatie toegankelijk maken voor allerlei verschillende doelgroepen. In deze bijdrage worden daarom een drietal Nederlandse websites besproken, bedoeld voor zeer uiteenlopende doelgroepen, die wellicht ook voor de juridische student van belang kunnen zijn.

Overig | Website
april 2003
AA20030331

Het juridisch startpunt

M. de Jonge

De website het Juridisch Startpunt wordt besproken.

Overig | Website
februari 2003
AA20030132

Internationaal en supranationaal op het internet

M. Zwiers

Een blik op de website van de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Overig | Website
mei 2003
AA20030403

Naar Law School!

M. Nolen

Dit artikel geeft een uiteenzetting waarom het voor studenten, die in de Verenigde Staten willen gaan studeren, handig is om de genoemde website te bezoeken.

Overig | Website
oktober 2002
AA20020786

Nederlandse jurisprudentie op het internet

B. Degelink

Wie op zoek is naar uitspraken van de Nederlandse rechter kan op een groot aantal websites terecht. Drie sites springen er door hun omvang en kwaliteit uit: Rechtspraak.nl, Jurisprudentie Online en Juridisch wetenschappelijk bureau. De eerste biedt een zeer uitgebreide selectie van uitspraken van de verschillende gerechten. De laatste twee geven ook samenvattingen van arresten van de Hoge Raad.

Overig | Website
november 2002
AA20020853

Recht.nl

M. Nolen

Dit artikel is een uiteenzetting van de mogelijkheden die de website recht.nl biedt.

Overig | Website
september 2002
AA20020688

Studentstages

J.A.K. van den Berg

Dit artikel helpt de student die bijna klaar is met zijn zoektocht naar de studentstage.

Overig | Website
december 2002
AA20020932

Toezicht op het internet

G. Theuws

‘DNB waarschuwt voor Mercurius’, ‘Klachten klanten bij NMa: UPC misbruikt monopolie als drukmiddel’, ‘NMa vindt dat LOI macht misbruikt’. Vrijwel dagelijks sieren dit soort krantenkoppen de economische pagina’s van de verschillende dagbladen. Dit geeft blijk van het feit dat toezichthouders zoals de OPTA, de NMa, DNB en de Autoriteit-FM een steeds prominentere rol spelen bij de handhaving van verschillende wettelijke bepalingen. Maar welke autoriteit richt zich waarop?Aan welke regels zijn zij gebonden? Wat is hun beleid ter zake van de aan hen opgedragen taken? Dit zijn vragen die voor de juridische student van belang zijn. Voor het antwoord hierop kan men maar het beste de betreffende toezichthouder zelf aan het woord laten. Daarom zal ik mij in deze bijdrage toeleggen op het bespreken van de websites van de twee toezichthouders die mijns inziens het meeste gewicht in de schaal leggen, te weten de NMa (www.nmanet.nl) en de Autoriteit-FM(www.autoriteit-fm.nl).

Overig | Website
juni 2003
AA20030490

Van de redactie

In dit artikel wordt stilgestaan bij de vernieuwing van het maandblad Ars Aequi dat vanaf 2008 gratis is voor studenten. Ook wordt er ingegaan op de nieuwe website.

Opinie | Redactioneel | Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2008
AA20080005

Toont alle 11 resultaten