Van de redactie


In dit artikel wordt stilgestaan bij de vernieuwing van het maandblad Ars Aequi dat vanaf 2008 gratis is voor studenten. Ook wordt er ingegaan op de nieuwe website.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Verschijning: Januari 2008

Archiefcode: AA20080005

archief gratis abonnement website

Opinie RedactioneelPerspectief Perspectiefartikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen