Nederlandse jurisprudentie op het internet


Wie op zoek is naar uitspraken van de Nederlandse rechter kan op een groot aantal websites terecht. Drie sites springen er door hun omvang en kwaliteit uit: Rechtspraak.nl, Jurisprudentie Online en Juridisch wetenschappelijk bureau. De eerste biedt een zeer uitgebreide selectie van uitspraken van de verschillende gerechten. De laatste twee geven ook samenvattingen van arresten van de Hoge Raad.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B. Degelink

Verschijning: november 2002

Archiefcode: AA20020853

arresten vinden website

Overig Website