Namen en rugnummers, s’il vous plaît!


Predictive justice is het voorspellen van rechterlijke uitspraken op basis van een algoritme. In Frankrijk is een verbod ingesteld voor het gebruikmaken van persoonlijke gegevens van rechters voor dergelijke analyses. Wat de auteurs betreft is dat een inbreuk op het recht van vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) en zou niet het analyseren, maar het onwenselijk gebruik van de resultaten verboden moeten zijn.