vrij verkeer van goederen

Resultaat 25–28 van de 28 resultaten wordt getoond

Securitel-herstelwetgeving

T.C. Borman

In deze bijdrage wordt ingegaan op de totstandkoming van de Securitel-herstelwetgeving die na de Securitel-affaire nodig was.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1998
AA19980287

Spanje en 1992

C. van Gent

Voor Spanje zal 1992 een zeer bijzonder jaar worden: het is het jaar van de Olympische Spelen in Barcelona, van de wereldtentoonstelling in Sevilla, van Madrid als Culturele Hoofdstad van Europa en van de vijfhonderdste verjaardag van de ontdekking van Amerika door Columbus. Bovendien is het einde van het jaar tevens het einde van de belangrijkste EG-overgangsmaatregelen en zal het ook voor Spanje het begin van de Europese interne markt zijn.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890471

Staatsaansprakelijkheid en het EU-rechtelijk relativiteitsvereiste

Hoe strikt dient dit vereiste te worden toegepast en hoeveel ruimte laat het EU-recht?

S.J. Tans

Post thumbnail Schendingen van EU-recht kunnen zowel op grond van EU- als Nederlands recht tot aansprakelijkheid voor ontstane schade leiden. De EU-voorwaarden van staatsaansprakelijkheid vormen daarbij de ondergrens. Het EU-relativiteitsvereiste wordt geacht soepel te worden toegepast, en dus minder ruimte te laten voor toepassing van de Nederlandse variant. Aan de hand van de uitspraak EnergyClaim plaatst dit artikel daar kanttekeningen bij.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2019
AA20190345

Vrij verkeer van goederen voor en na 1992

B.L.P. van Reeken

In het kader van 1992 wordt een hernieuwde poging gedaan om de gemeenschappelijke markt te realiseren. Het vrije verkeer van goederen speelt daarbij een grote rol. De belangrijkste belemmeringen daarvan komen voort uit technische voorschriften van de Lid-Staten. Daarom in dit artikel een stukje over welke belemmeringen er nog zijn, iets over de oude, en iets over de nieuwe aanpak om die te verwijderen. Tenslotte nog iets over de gevolgen van die nieuwe aanpak voor de burger.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890361

Resultaat 25–28 van de 28 resultaten wordt getoond