UNIDROIT

Toont alle 5 resultaten

De Nederlandse implementatie van het UNESCO Verdrag – best of two worlds or wishful thinking?

K.R.M. Lubina, H.E.G.S. Schneider

Post thumbnail De kunstmarkt is altijd al grensoverschrijdend geweest. Met de steeds verdergaande globalisering is ook de kunstmarkt alsmaar internationaler geworden. Deze trend is echter niet alleen waar te nemen bij de reguliere of legale handel maar ook in het illegale circuit. De illegale handel in kunst en antiquiteiten is een winstgevende zwarte markt en wordt steeds vaker in verband gebracht met de handel in drugs en vuurwapens. Eén van de gevolgen van deze internationalisering is dat juristen in toenemende mate geconfronteerd worden met vragen over de rechtmatigheid van bezit en eigendom van kunstvoorwerpen en antiquiteiten.

Opinie | Amuse
februari 2010
AA20100080

december 1995

Katern 57: Europees privaatrecht

M.W. Hesselink

juni 1996

Katern 59: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

september 1996

Katern 60: Europees privaatrecht

M.W. Hesselink

Verleden, heden en toekomst van het Europees contractenrecht

H.N. Schelhaas

Post thumbnail In deze bijdrage wordt de harmonisatiebeweging van het Europees contractenrecht van de afgelopen decennia geanalyseerd, waarbij aandacht wordt besteed aan het Unierecht en niet-bindende regelgeving als de Principles of European Contract Law. In ieder geval zijn drie stadia te herkennen: waar in het begin nog werd gepleit voor een alomvattend Europees Burgerlijk Wetboek, werd later een stap terug gezet en werd gepoogd alleen grote delen van het contractenrecht te harmoniseren. Het huidige stadium is weer verder afgeschaald: vanuit een centrale thematiek – nu de interne digitale markt – wordt uniforme regelgeving ontworpen. Op basis van deze tendensen wordt nader ingegaan op de toekomst van de harmonisatieontwikkeling.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2021
AA20210573

Toont alle 5 resultaten