Katern 60: Europees privaatrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): M.W. Hesselink

Verschijning: september 1996

Archiefcode: AAK19962855

CISG European private law Europees contractenrecht revue de droit uniforme UNIDROIT

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht