Resultaat 13–23 van de 23 resultaten wordt getoond

Juni 2004

Katern 91: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Milosevic en command responsibility

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van een agressor

E. van Sliedregt

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de strafbaarheid van Slobodan Milosovic. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde: aansprakelijkheid van het individu in het internationale strafrecht, aansprakelijkheid van leidinggevenden en command responsibility.

Opinie | Opiniërend artikel
September 2001
AA20010635

Na Uitlevering Overgeleverd?

Hoe dient de overleveringsrechter mensenrechtenverweren te beoordelen?

T. Kraniotis

In uitleveringszaken worden met enige regelmaat mensenrechtenverweren gevoerd. Op 12 mei 2004 trad de Overleveringswet in werking. In dit artikel wordt onderzocht welke consequenties het wegvallen van de beoordeling door de minister heeft voor de toetsing door de overleverings-rechter.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2005
AA20050344

Overgeleverd aan de Amerikanen?

V. Sinnige

Kunnen de artikelen 3 en 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens uitlevering aan de Verenigde Staten beletten?

Verdieping | Studentartikel
Februari 2004
AA20040101

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 5

Ahorugeze tegen Zweden: uitlevering Rwandese genocideverdachte

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 4

Trabelsi tegen België: levenslange gevangenisstraf

Rechtsvraag (242) Internationaal strafrecht

G.A.M. Strijards

Rechtsvraag op het gebied van het internationaal strafrecht waarbij uitleveringsvraagstukken aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1995
AA19950309

Uitlevering voor politieke delicten?

N. Keijzer

Enkele geruchtmakende zaken van de laatste tijd hebben de aandacht gevestigd op het vraagstuk in hoeverre personen in verband met aan hen verweten politieke misdrijven kunnen worden uitgeleverd. Aan Abdullah Öcalan, leider van de PKK, een Koerdische organisatie, worden diverse terroristische activiteiten toegeschreven. Generaal Augusto Pinochet Ugarte staat erom bekend, als staatshoofd van Chili terreur te hebben uitgeoefend jegens burgers die niet behoorden tot de groep die hem steunde. Kon Öcalan door Italië worden uitgeleverd aan Turkije? Zal Pinochet door het Verenigd Koninkrijk worden uitgeleverd aan Spanje? Alvorens na te gaan in hoeverre de politieke aard van de aan hen verweten feiten aan hun uitlevering in de weg staat, maken we omtrent het verschijnsel uitlevering eerst enkele inleidende opmerkingen.

Verdieping | Verdiepend artikel
April 1999
AA19990239

Van botsende rechtshulpverzoeken, overlevering, uitlevering en doorlevering

Beantwoording rechtsvraag (316) Internationaal strafrecht

G.A.M. Strijards

In deze bijdrage wordt een antwoord gegeven op een rechtsvraag met als onderwerp internationaal strafrecht waarbij ingegaan wordt op overlevering, uitlevering en doorlevering;

Perspectief | Rechtsvraag
Mei 2005
AA20050404

Van botsende rechtshulpverzoeken, overlevering, uitlevering en doorlevering. Rechtsvraag (316) Internationaal Strafrecht

G.A.M. Strijards

Naar aanleiding van een internationaal strafrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, waarna de lezers worden opgeroepen tot het insturen van hun antwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
September 2004
AA20040695

Vervolging voor andere feiten dan waarvoor werd overgeleverd: specialiteitsbescherming na vertrek uit de uitvaardigende lidstaat?

J.W. Ouwerkerk

HvJ EU 24 september 2020, C-195/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:749 (XC)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2020
AA20201173

Resultaat 13–23 van de 23 resultaten wordt getoond