Beantwoording rechtsvraag (271) voor eerstejaars

Goederenrecht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht waarbij geldige overdracht, derdenbescherming en het recht van reclame.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H.M. van Erp

Verschijning: oktober 1998

Archiefcode: AA19980852

beschikkingsbevoegdheid goeder trouw levering overdracht titel

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag