Incest en verjaring, waar blijft de wetgever?


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de verjaring bij incest. De redacteuren bepleiten een andere manier van verjaring waarbij de verjaringstermijn pas begint te lopen bij het meerderjarig worden van het incestslachtoffer.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. van der Grinten, H. Moons

Verschijning: september 1991

Archiefcode: AA19910602

incest rechtszekerheid slachtoffer termijnen verjaring

Strafrecht en criminologie

Opinie Redactioneel