Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 72

termijnoverschrijding Dublinverordening is bindend


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): I. van Beek

Archiefcode: RV20060072

24-04-2006 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2006:AW7556) zaaknummer: 200510543/1

Dublin onderzoeksplicht termijnen terugname

Procedure

(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 30, lid 1 sub aVerordening 343/2003 EG (Dublin) Art. 20, lid 1 onder b en c