‘Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten’


De Commissie koppeling studievoortgang en studiefinanciering onder leiding van R.J. in ‘t Veld heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om studievoortgang te verbeteren door koppeling daarvan aan de studiefinanciering. De Commissie acht verbetering van de studievoortgang vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk. Op grond van dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd die zijn neergelegd in het rapport ‘Leren loont’. De Commissie tracht haar doelstelling te verwezenlijken door financiële prikkels te geven aan zowel studenten als aan universiteiten. De redactie zet in deze bijdrage uiteen waarom zij de voorstellen van de commissie onjuist en zelfs onrechtvaardig vindt. Zo zouden zij een onevenredig grote druk op bepaalde groepen studenten leggen, en daarnaast een achteruitgang van de onderwijskwaliteit veroorzaken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C. Tiel, H. Wattendorff

Verschijning: november 1989

Archiefcode: AA19890914

onderwijskwaliteit studiefinanciering studievertraging studievoortgang

Opinie Redactioneel