Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 64


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): T.P. Spijkerboer

Archiefcode: RV20020064

04-04-2002 Rechtbank Groningen (ECLI:NL:RBSGR:2002:AE1952) zaaknummer: AWB 02/20566

ambtshalve vergunning schorsende werking spoedeisend belang

Procedure

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 6:16Art. 8:81(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 73