SER

Toont alle 4 resultaten

Het SER-advies van 15 mei 1992 over de betrokkenheid van de ondernemingsraad bij de voorbereiding van belangrijke beleidsbeslissingen en projecten

J. Zegers

Volgens een in 1987 uitgevoerd onderzoek is één van de knelpunten in het functioneren van ondernemingsraden dat ze in het algemeen pas op een laat tijdstip bij adviesplichtige besluiten worden betrokken. De onderzoekers wijten dit onder andere aan het huidige systeem van artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 1989 aan de SER de vraag voorgelegd of dit 'knelpunt' aanleiding is om tot wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden over te gaan. De SER heeft deze vraag beantwoord in zijn advies van 15 mei 1992. Het standpunt van de SER is het onderwerp van dit artikel.

Verdieping | Studentartikel
december 1992
AA19920762

september 1990

Katern 36: Sociaal recht

R. de Wit

Stilstaan bij de rijdende rechter (Digitaal boek)

Een kijkje in het consumentenrecht

Th. van Mierlo

Post thumbnail Uitspraken van de Rijdende Rechter becommentarieerd en getoetst aan het geldende recht.Consumentenrecht voor professionals en studenten maar ook toegankelijk voor consumenten of ondernemers.

9789069168241 - 28-05-2010

W.C.L. van der Grinten 1913-1994

D.W.F. Verkade

In dit artikel wordt prof. mr. W.C.L van der Grinten postuum geëerd om al zijn grootse daden en verdiensten die hij heeft verricht voor Nederland op juridisch en politiek gebied.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
juli 1994
AA19940482

Toont alle 4 resultaten