W.C.L. van der Grinten 1913-1994


In dit artikel wordt prof. mr. W.C.L van der Grinten postuum geëerd om al zijn grootse daden en verdiensten die hij heeft verricht voor Nederland op juridisch en politiek gebied.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.W.F. Verkade

Verschijning: Juli 1994

Archiefcode: AA19940482

civilist hoogleraar KVP SER vennootschapsrecht

Perspectief Ars Longa Vita Brevis

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.