Toont alle 6 resultaten

Consensualiteit en strafsancties

G.J.M. Corstens

Strafrechtelijke sancties staan vandaag de dag vaak in het teken van de consensualiteit. De verdachte stemt toe in een bepaalde wijze van afdoening, de sancties worden niet meer eenzijdig door de rechter opgelegd. In dit artikel wordt ingegaan op verschillende vormen van consensuele afdoening van strafbare feiten. Daarnaast wordt een waardering gegeven van deze wijze van afdoening ten opzichte van klassieke uitgangspunten van het strafrecht.

Overig | Rode draad | Sancties
maart 1997
AA19970133

De letterlijke-uitleg-clausule

W.H. van Boom

Hoge Raad 25 augustus 2023, ECLI:NL:HR:2023:1131

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2024
AA20240344

Juridisch heldendom

A. Ringnalda, J.H. Verdonschot

In dit redactionele artikel wordt met behulp van een IJslandse Sage ingegaan op het werk van advocaten. Er wordt benadrukt dat het niet alleen gaat om het winnen van een zaak maar om de strijdende partijen nader tot elkaar te brengen.

Opinie | Redactioneel
maart 2008
AA20080181

Schadevergoeding na een transactie bij megafraude

Een moeilijk verhaal?

V.C. van Campen

Post thumbnail

Het OM treft in grote fraudezaken regelmatig schikkingen. Veelgehoorde bezwaren hiertegen zijn het gebrek aan rechtsstatelijkheid, de stagnerende rechtsontwikkeling en dat er sprake zou zijn van klassenjustitie. Dat een schikking de verhaalsmogelijkheden van benadeelden aantast, is een bezwaar dat minder vaak gehoord wordt. Hierin komt mogelijk verandering, met het oog op het wetsvoorstel ‘Afwikkeling massaschade in een collectieve actie’.

Verdieping | Studentartikel
september 2015
AA20150649

Schikken op de gang

J.M. Barendrecht

In deze column gaat Barendrecht in op het feit dat in de rechtspraktijk van civiele zaken de schikking een belangrijke rol speelt maar dat daarvoor in de rechtenstudie, vervolgopleiding en bij de rechterlijke macht weinig aandacht voor is. Barendrecht laat in zijn column zien dat daar verandering in lijkt te komen.

Opinie | Column
december 2008
AA20080885

Schikken ter zitting: praktijk en goede manieren

J. van der Linden

Janneke van der Linden promoveerde op 21 mei 2010 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift getiteld: De civiele zitting centraal: informeren, afstemmen en schikken. In deze bijdrage vertelt zij waar haar bevindingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2010
AA20100910

Toont alle 6 resultaten