Schikken ter zitting: praktijk en goede manieren


Janneke van der Linden promoveerde op 21 mei 2010 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift getiteld: De civiele zitting centraal: informeren, afstemmen en schikken. In deze bijdrage vertelt zij waar haar bevindingen in de kern op neerkomen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. van der Linden

Verschijning: december 2010

Archiefcode: AA20100910

civiele zitting schikking

Metajuridica Rechtspleging

Literatuur Proefschriftbijdrage