Katern 73: Straf(proces)recht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J. Baauw

Verschijning: december 1999

Archiefcode: AAK19993695

(strafrechtelijke) handhaving jeugdcriminaliteit justitie en Europa justitiebegroting rechtspleging sanctiebeleid wetgeving

Strafrecht en criminologie StrafprocesrechtStrafrecht