Plus que la bouche de la loi européenne. Over rechterlijk activisme en het Europees Hof van Justitie


Heeft het Europese Hof van Justitie zich door de jaren heen daadwerkelijk naar behoren van zijn taken gekweten? Alhoewel hierover links en rechts wel wat opmerkingen te vinden zijn, is er nooit een algehele balans opgemaakt. Henri de Waele heeft deze taak op zich genomen, met als resultaat zijn proefschrift Rechterlijk activisme en het Europees Hof van Justitie. In deze bijdrage vertelt hij over zijn bevindingen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.C.F.J.A. de Waele

Verschijning: juni 2010

Archiefcode: AA20100439

Hof van Justitie rechterlijk activisme rechtsvorming

Internationaal Europees en buitenlands recht

Literatuur Proefschriftbijdrage