Rechtsvraag (177) Onteigening-planschade


Rechtsvraag op het gebied van het onteigenings- en planschaderecht. Hierbij komt ook de rechtsbescherming aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E.F.M. den Drijver-van Rijckevorsel

Verschijning: maart 1988

Archiefcode: AA19880202

onteigening planschade rechtsbescherming rechtsmiddelen schadevergoeding

Staats- en bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag