Resultaat 13–24 van de 24 resultaten wordt getoond

september 1989

Katern 32: Burgerlijk recht

M.E. Franke, G.H. Lankhorst, B.E. Reinhartz, M.A.C. Veeger

september 1989

Katern 32: Mensenrechten

Vakgroep staatsrechtelijke vakken RUL

maart 1990

Katern 34: Burgerlijk recht

G.H. Lankhorst, B.E. Reinhartz

maart 1991

Katern 38: Burgerlijk recht

M.E. Franke, G.H. Lankhorst, B.E. Reinhartz

juni 1991

Katern 39: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

juni 1991

Katern 39: Burgerlijk recht

M.E. Franke, B.E. Reinhartz, J.M. Smits

september 1991

Katern 40: Burgerlijk recht

G.H. Lankhorst, B.E. Reinhartz, J.M. Smits

september 1996

Katern 60: Burgerlijk recht

H.H. Lammers, S.D. Lindenbergh, J.A.J. Peter

december 1998

Katern 69: Burgerlijk recht

E.M. Hoogervorst, H.H. Lammers, J.A.J. Peter, L. Reurich

december 2003

Katern 89: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden

Schade- en kostenvergoeding en het EVRM

C.P.M. Cleiren

Europese Hof voor de rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 28 september 1995, Application no. 15346/89 en 15379/89, ECLI:CE:ECHR:1995:0928JUD001534689 (Masson and Van Zon v. The Netherlands) Het Hof onderzoekt of bij strafvorderlijke schadevergoedingsacties sprake is van een 'civil right' in de zin van artikel 6 lid 1 EVRM. Met het oog op de status van het Verdrag binnen de Nederlandse rechtsorde stelt het Hof dat het Verdrag geen recht toekent op vergoeding van gemaakte kosten, noch op compensatie voor rechtmatige vrijheidsbeperkingen. De vraag of zo'n recht in een bepaalde zaak bestaat zal moeten worden beantwoord aan de hand van het nationale recht. Het door de beide gewezen verdachten gevorderde betreft naar de mening van het Hof geen 'right' waarvan in redelijkheid kan worden gezegd dat het naar Nederlands recht is erkend. Om deze reden acht het Hof artikel 6 lid 1 EVRM niet van toepassing op de procedures tot schadevergoeding ex artikel 89 Sv en artikel 591a Sv. Het ter discussie gestelde niet-openbare karakter van de procedure (toen naar Nederlands recht nog in besloten raadkamer) vormt dientengevolge geen schending van artikel 6 lid 1 EVRM.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1996
AA19960127

Verschillende rechters oordelen over onrechtmatig overheidsoptreden

Patroon Legal Design

In deze aflevering van recht in beeld staat het standaardarrest Guldemond/Noordwijkerhout uit 1915 centraal.

Recht in Beeld
december 2021
AA20211078

Resultaat 13–24 van de 24 resultaten wordt getoond