Resultaat 61–71 van de 71 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 64

AIVD informatie en het recht op een eerlijk proces

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 66

ongewenst en rechtmatig verblijf als asielzoeker

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 76

toepasselijkheid Terugkeerrichtlijn ongewenst verklaarde asielzoeker

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 25

wat zijn objectieve belemmeringen voor Nederlandse kinderen?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 34

EU-burgers: openbare orde en ongewenstverklaring - pilot

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 56

ongewenstverklaring en de Terugkeerrichtlijn

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 57

toepassing artikel 1F Vluchtelingenverdrag vormt een actuele bedreiging ex artikel 27 lid 2 Richtlijn 2004/38/EG

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 58

beoordeling van de verenigbaarheid van de strafbaarstelling van de overtreding van een inreisverbod met de Terugkeerrichtlijn is aan de strafrechter

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 77

beperking duur (oude) inreisverboden

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 88

geen opvang voor ongewenstverklaarde asielzoekers met interim measure EHRM

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 55

maximale duur inreisverbod van toepassing op oude ongewenstverklaring?

Resultaat 61–71 van de 71 resultaten wordt getoond