Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 76

toepasselijkheid Terugkeerrichtlijn ongewenst verklaarde asielzoeker


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): G.N. Cornelisse

Archiefcode: RV20120076

25-06-2012 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2012:BX0050) zaaknummer: 201103520/1/V3

asielverzoek grensdetentie ongewenstverklaring Procedurerichtlijn rechtmatig verblijf richtlijnconforme interpretatie Terugkeerrichtlijn

Terugkeer en bewaring

(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 28Art. 67, lid 3Art. 8 sub fRichtlijn 2005/85/EG (Procedure) Art. 7