Toezicht op de toezichthouders: hoe kunnen NGO’s ter verantwoording worden geroepen?


In dit artikel wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid van NGO’s. In het artikel komt naar voren hoe NGO’s verantwoording moeten afleggen en waarom dat van belang is. Na een omschrijving van wat NGO’s zijn, wordt hun huidige rol in de internationale gemeenschap besproken. Daarna worden de urgentie en de wijze van de verantwoordingsplicht van de NGO besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N. Jägers

Verschijning: november 2008

Archiefcode: AA20080781

actie internationale gemeenschap invloed NGO rechtssubject verantwoording

Internationaal Europees en buitenlands recht

Verdieping Studentartikel