Beroepscolleges voor examinandi in het hoger onderwijs


Studenten hebben de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen een beslissing van de examencommissie of van een examinator. In eerste instantie kan dat bij het college van beroep voor de examens en in tweede instantie bij het college van beroep voor het hoger onderwijs. Deze beroepscolleges behandelen duizenden zaken per jaar. In de grote meerderheid van de gevallen verliezen studenten hun beroepszaak.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.J.M van Berkel

Verschijning: mei 2021

Archiefcode: AA20210500

CBE CBHO COBEX college van beroep examencommissie hoger onderwijs student WHW

Staats- en bestuursrecht Onderwijsrecht

Perspectief Perspectiefartikel