Verboden affectie


Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam waarin een immateriële schadevergoeding wordt toegekend voor ‘gederfde levensvreugde en confrontatie met het leed van de zoon van de eisers’. Volgens de auteurs is hier sprake van een verboden toekenning van schadevergoeding voor affectieschade welke volgens de auteurs op grond van de wetsgeschiedenis niet voor vergoeding in aanmerking komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Broekhuizen, R. de Winter

Verschijning: December 1995

Archiefcode: AA19950921

affectieschade gederfde levensvreugde handicap immateriële schadevergoeding

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Redactioneel