Grondwet

Resultaat 25–30 van de 30 resultaten wordt getoond

Rechtsbeginselen als brug over troebel water

E.M.H. Hirsch Ballin

Post thumbnail

Over het antwoord op de vraag, welk boek voor zijn werk en leven als jurist van beslissende betekenis is geweest, hoefde Ernst Hirsch Ballin desgevraagd niet lang na te denken. Dat was de eerste druk van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van de hand van A.D. Belinfante.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
december 2013
AA20130902

Religie, wetgeving en geloven in een democratische rechtsstaat

Spanningen bij de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming door de faillissementscurator

M.D. Reijneveld

Op 30 januari 2023 promoveerde Minke Reijneveld aan de Radboud Universiteit met het proefschrift ‘Gegevensbescherming in faillissement’. In deze bijdrage vertelt ze over haar onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2023
AA20230379

Sta op en maak revolutie!

Interview met prof.mr. C.A.J.M. Kortmann

A. Kristic, R.J.B. Schutgens

Post thumbnail Interview met prof. mr. C.A.J.M. Kortmann die eind februari 2009 met emeritaat ging. In het artikel wordt ingegaan op het leven, staatsrechtelijke veranderingen en stommiteiten in Den Haag. De invloed van andere wetenschappen op de juristerij, het staatsrecht en de politiek. Ook komt aan de orde in hoeverre studenten zijn veranderd.

Verdieping | Interview
maart 2009
AA20090196

Statuut en Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (Digitaal boek)

Ars Aequi Libri

Post thumbnail Het Statuut (1954) en de Grondwet (1815) voor het Koninkrijk der Nederlanden.

9789069164977 - 17-12-2003

Waarom bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit 225 leden? Een grondwetshistorische verkenning

G. Karapetian

Meermalen was in het nieuws dat verschillende Kamerleden al dan niet tijdelijk hun werk neerlegden als gevolg van toegenomen werkdruk. De Tweede en Eerste Kamer bestaan uit 225 leden. In deze bijdrage wordt vanuit Grondwetshistorisch perspectief hierop ingegaan. Is deze stand van zaken toe aan verandering?

Rode draad | Grenzeloze Grondwetten
januari 2022
AA20220050

Resultaat 25–30 van de 30 resultaten wordt getoond