godsdienst

Toont alle 10 resultaten

Herrie als evangelie

P.J. Boon

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 5 januari 1996, nr. R03903668, ECLI:NL:RVS:1996:AN5002, AB 1996, 179 m.nt. J.A. Hofman en De Gemeentestem nr. 7026 onder 2 m.nt. Brederveld Uitspraak van de ABRvS waarin de vrijheid van godsdienst, meningsuiting en vereniging in het geding zijn vanwege vermeende geluidsoverlast. Deze uitspraak gaat in op de problematiek rondom grondrechten beperking. In de uitvoerige noot wordt er ingegaan op vergelijkbare uitspraken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1996
AA19960580

maart 1988

Katern 26: Staatsrecht

J. Bokma

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 98

Noot: B.P. Vermeulen

06-09-2000 Commissie Gelijke Behandeling zaaknummer: 00-63

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 100

Noot: P.J.J. Zoontjens

04-12-2001 Commissie Gelijke Behandeling zaaknummer: 2001-116

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 97

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 1

Z. en T. t. V.K.: vrijheid van godsdienst en non-refoulement

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 100

handenschudden op het Vader Rijn College?

Noot: K.M. Zwaan

30-08-2007 Rechtbank Utrecht (ECLI:NL:RBUTR:2007:BB2648) zaaknummer: SBR 07/184, SBR 07/1116, SBR 07/1332

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 18

Nolan: ouder van kind in een lidstaat

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 9

de eis tot terughoudendheid

Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat? (Digitaal boek)

Godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving

B.C. Labuschagne

Post thumbnail Nu de secularisering in feite 'voltooid' is en we de secularisering zelfs al voorbij lijken te zijn, wordt de vraag actueel of we in deze post-geseculariseerde situatie nog wel uit de voeten kunnen met liberale concepten als godsdienstvrijheid en scheiding tussen kerk en staat alleen?

9789069165264 - 14-01-2005

Toont alle 10 resultaten