Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 100

handenschudden op het Vader Rijn College?


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): K.M. Zwaan

Archiefcode: RV20070100

30-08-2007 Rechtbank Utrecht (ECLI:NL:RBUTR:2007:BB2648) zaaknummer: SBR 07/184, SBR 07/1116, SBR 07/1332

discriminatie godsdienst

Varia

(AWGB) Algemene wet gelijke behandeling Art. 5(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 9Grondwet Art. 6