Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 18

Nolan: ouder van kind in een lidstaat


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): S.K. van Walsum

Archiefcode: RV20090018

12-02-2009 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:NL:XX:2009:BH9206) zaaknummer: 2512/04

bewijslast detentie godsdienst uitzetting

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 38, lid 1, sub aArt. 5Art. 8Art. 9EVRM zevende protocol Art. 1