Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 97


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P.J.J. Zoontjens

Archiefcode: RV20010097

22-06-2001 Commissie Gelijke Behandeling (ECLI:NL:XX:2001:AN6761) zaaknummer: 2001-53

discriminatie godsdienst vrijheid van godsdienst

Varia

(AWGB) Algemene wet gelijke behandeling Art. 4Wet op de rechterlijke organisatie Art. 19