De ‘grote leugen’ in een nieuw jasje


In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de invoering van de flitsscheiding. Daarbij kunnen huwelijkspartners het huwelijk omzetten in een geregistreerd partnerschap (art. 1:77a BW) en dit geregistreerd partnerschap vervolgens met wederzijds goedvinden ontbinden (art. 1:80c lid 1 sub c jo. art. 1:80d BW). De auteur betoogt op verschillende gronden dat de invoering van deze vorm van scheiding zonder dat de rechter erin betrokken wordt een kwalijke zaak is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.J.R. van den Linden

Verschijning: maart 2001

Archiefcode: AA20010153

flitsscheiding geregistreerd partnerschap grote leugen

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Opinie Opiniërend artikel