Resultaat 13–19 van de 19 resultaten wordt getoond

Maart 2000

Katern 74: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

September 2001

Katern 80: Europees recht

- UL Europa Instituut

December 2003

Katern 89: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Ongehuwde gelijkheid

H.J. van Kooten, K. Vos

Redactioneel artikel waarin gepleit wordt voor een grotere gelijk schakeling tussen mensen die op basis van een huwelijk en mensen die niet op basis van een huwelijk samenwonen. De redacteuren bepleiten een registratiesysteem welk systeem alleen voor de vermogensrechtelijke positie gevolgen heeft en gelijk is aan het huwelijk.

Opinie | Redactioneel
Januari 1992
AA19920003

Samenlevingsovereenkomst vernietigbaar op grond van dwaling?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 21 februari 2014, nr. 12/05846, ECLI:NL:HR:2014:416

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2014
AA20140363

UCERF 1 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Eerste UCERF symposium

K.R.S.D. Boele-Woelki

Post thumbnail

Eerste UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789069167916 - 17-6-2007

Vijftien jaar openstelling huwelijk

Naar een huwelijksrecht ongeacht gerichtheid en geslacht

C. Waaldijk

Post thumbnail

Non-discriminatie is historisch gezien een kern van het internationale recht om te huwen. In 2001 was Nederland het eerste land dat het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht, maar het afstammingsrecht maakt nog steeds onderscheid tussen gelijk en verschillend geslacht. Dat kan anders. Het hele huwelijksrecht kan zelfs geslachtsneutraal.

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2016
AA20160237

Resultaat 13–19 van de 19 resultaten wordt getoond