Resultaat 13–18 van de 18 resultaten wordt getoond

Koloniale contracten

J.M. Barendrecht

Korte column waarbij wordt ingegaan op het gebruik van het recht en met name het contract als zelfregulerend mechanisme in het post-koloniale Indonesië.

Opinie | Column
September 2009
AA20090551

Nawoord op bovenstaande reactie

G.J.C. Lekkerkerker

Prof. mr. Lekkerkerker, geïnterviewde in eerder nummer van Ars Aequi, geeft een nawoord op een reactie die uitspraken in het interview over de langstlevende echtgenoot.

Opinie | Reactie/nawoord
Februari 1993
AA19930095

Rechtsvraag (236) Huwelijksvermogensrecht

M.J.A. van Mourik

Rechtsvraag op het gebied van het huwelijksgoederenrecht. Een huwelijks goederengemeenschap wordt verdeeld om op die manier fiscale aanspraken uit de weg te gaan. Vervolgens slaat de Ontvanger de vrouw in kwestie wel aan voor de helft van de belastingschuld op grond van 1:102 BW. De vraag is hoe dit mogelijk is na verdeling van de gemeenschap.

Perspectief | Rechtsvraag
November 1994
AA19940771

Societas Leonina

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 10 mei 1996, nr. 15987, ECLI:NL:HR:1996:ZC2069, RvdW 1996, 117 (L.S./J.S. en H.S.). Ook bekend als Societas Leonina. Erfrecht kwestie waarbij een rol speelt of een VOF geldig tot stand is gekomen en dus al dan niet in de huwelijks goederengemeenschap valt. In de noot wordt ingegaan op de personen- en familierechtelijke, erfrechtelijke en vennootschap rechtelijke kanten van de zaak.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 1996
AA19960633

Van De Boedelscheiding tot de afwikkelingsbewindvoerder

B.E. Reinhartz

In 1969 promoveerde prof. mr W.M. Kleijn in Leiden op een proefschrift met de titel: De Boedelscheiding; een dik boek met 468 bladzijden tekst. In het kader van deze bijdrage pik ik daar enkele aspecten uit die ook tegenwoordig nog omstreden zijn. Past de oplossing die de promovendus destijds gaf, ook nog in het huidige tijdsgewicht?

Overig | Rode draad | Onder doctoren
Mei 2008
AA20080382

Zuivere verkrachting?

P.J. Baauw

Hoge Raad (Strafkamer) 16 juni 1987, nr. 80585 (mrs. Bronkhorst, de Waard, Jeukens, Beekhuis, Keijzer; A-G Leijten), ECLI:NL:HR:1987:AC9883, DD 87. 585; NJ1988, 156, m.nt. GEM. In dit arrest van de Hoge Raad staat verkrachting in de zin van art. 242 Sr centraal. In deze uitspraak die in Ars Aequi geannoteerd wordt, wordt allereerst het feitenrelaas geschept en vervolgens wordt de Hoge Raad geciteerd. Daarna volgt een noot waarin de verschillende elementen van art. 242 Sr worden uitgewerkt en waarin het opzettelijke element van art. 242 Sr duidelijk naar voren komt. Ook komt in de noot het handelen van het OM, politie en de rechter (m.n. ten aanzien van bewijs aan de orde).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 1988
AA19880575

Resultaat 13–18 van de 18 resultaten wordt getoond