Toont alle 6 resultaten

Beantwoording Rechtsvraag (193) geluidemissie burgerluchtvaartuigen

F.A. van Bakelen

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van de toegestane geluidemissie van burgerluchtvaartuigen waarbij de van toepassing zijnde regelgeving en een uitgebreide opgave van jurisprudentie aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 1990
AA19900335

Beantwoording rechtsvraag (251) Staatsrecht

H.R.B.M. Kummeling

In deze beantwoording van een rechtsvraag wordt ingegaan op de problematiek van de beperking van grondrechten waarbij onder andere de Wet openbare manifestaties en de vrijheid van godsdienst aan bod komen.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1996
AA19960591

Dat is niet úw belang!

Het relativiteitsvereiste in de Crisis- en herstelwet

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 30 november 2011, nr. 201011839/1/R3, LJN: BU6355, ECLI:NL:RVS:2011:BU6355 Bouw van woningen die onderhevig zijn aan geluidhinder afkomstig van wegverkeer. Maximaal toelaatbare geluidbelasting op woningen. Regels over geluidbelasting zijn kennelijk niet geschreven ter bescherming van de belangen van omwonenden. Relativiteit in het bestuursrecht. Artikel 83 Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 1.9 Crisis- en herstelwet (Chw).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2012
AA20120222

Herrie als evangelie

P.J. Boon

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 5 januari 1996, nr. R03903668, ECLI:NL:RVS:1996:AN5002, AB 1996, 179 m.nt. J.A. Hofman en De Gemeentestem nr. 7026 onder 2 m.nt. Brederveld Uitspraak van de ABRvS waarin de vrijheid van godsdienst, meningsuiting en vereniging in het geding zijn vanwege vermeende geluidsoverlast. Deze uitspraak gaat in op de problematiek rondom grondrechten beperking. In de uitvoerige noot wordt er ingegaan op vergelijkbare uitspraken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1996
AA19960580

december 2002

Katern 85: Rechtssociologie

B.P. Sloot

maart 2004

Katern 90: Rechtssociologie

B.P. Sloot

Toont alle 6 resultaten