Beantwoording rechtsvraag (251) Staatsrecht


In deze beantwoording van een rechtsvraag wordt ingegaan op de problematiek van de beperking van grondrechten waarbij onder andere de Wet openbare manifestaties en de vrijheid van godsdienst aan bod komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.R.B.M. Kummeling

Verschijning: september 1996

Archiefcode: AA19960591

beperking grondrechten besluit geluidshinder uitleg vrijheid van godsdienst

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Perspectief Rechtsvraag