Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 22

middelenvereiste: discriminatie alleenstaande moeders?


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): S.K. van Walsum

Archiefcode: RV20090022

15-01-2009 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2009:BH5575) zaaknummer: 200802218/1

discriminatie evenredigheid Hof van Justitie EG (zevende kamer)

Gezinshereniging

(Vb 2000) Vreemdelingenbesluit 2000 Art. 3.22, lid 1, sub aArt. 3.74, sub a(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 16, lid 1, sub c