Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de EG


In dit artikel wordt ingegaan op de websites van het EHRM (www.ehcr.coe.int) en het HvJEG (http://curia.eu.int) die belanrijke uitspraken op het gebied van de mensenrechten van deze twee rechtsprekende Europese instanties publiceren.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K. Kliphuis

Verschijning: november 2003

Archiefcode: AA20030899

Europees recht mensenrechten uitspraken

Internationaal Europees en buitenlands recht

Overig Website