Beeldvorming en beeldenstorm


Er waart een spook door Europa. Het bestaat al lang, we hebben het destijds zelf verwekt – maar het is een eigen leven gaan leiden en nu heeft het zich tegen ons gekeerd. Er valt niet aan dit spook te ontkomen, zo groot is de macht die het zich heeft toegeëigend. Het strekt z’n tentakels uit naar alles wat ons lief is. Er waart een spook door Europa; het spook is Europa. Het is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.A. Lawson

Verschijning: mei 2011

Archiefcode: AA20110336

EHRM Europa EVRM

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Opinie Amuse