eigen schuld

Resultaat 25–29 van de 29 resultaten wordt getoond

Lachen met Bokito

E.A.G. van Schagen, D.M. Stubbé

Bokito ringtones, Bokito blogs, Bokito filmpjes en de Bokito bril: je kan het zo gek niet verzinnen of het is er. Het slachtoffer van de uitgebroken mensaap koestert (nog steeds!) een grote liefde voor Bokito. De liefde voor de dierentuin in Rotterdam is echter enigszins bekoeld. Zij vordert schadevergoeding. In dit artikel wordt gekeken naar de aansprakelijkheid van Diergaarde Blijdorp voor de schade die mensaap Bokito heeft veroorzaakt op grond van artikel 6:179 BW. Hoe zit aansprakelijkheid voor dieren in elkaar? Kan Diergaarde Blijdorp een beroep doen op overmacht dan mevrouw De Horde eigen schuld in de zin van artikel 6:101 BW tegenwerpen?

Verdieping | Studentartikel
september 2007
AA20070645

Marloes de Vos (Klaverblad-IZA)

J. Hijma

Hoge Raad 2 juni 1995, nr. 15665, ECLI:NL:HR:1995:ZC1740, RvdW 1995, 118 C (Klaverblad/IZA) In het verkeersaansprakelijkheidsrecht heersen verschillende aansprakelijkheden onder andere afhankelijk van de leeftijd van het slachtoffer indien dit een fietser of voetganger is. In dit arrest is aan de orde in hoeverre een verzekeraar dezelfde voordelen kent die de Hoge Raad aan de directe slachtoffers heeft toegekend. De Hoge Raad ziet geen verschil tussen de 50% en 100%-regel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1996
AA19960035

Onkruidverdelging bij de lelieteelt: reflexwerking van risicoaansprakelijkheid

T. Hartlief

Hoge Raad 2 december 2005, nr. C04/263HR, ECLI:NL:HR:2005:AU5661, LJN: AU5661, NJ 2006, 444 (JBMV) (Rijpma/Groot, Lelieteler) In de annotatie bij dit arrest wordt ingegaan op eigen schuld en in hoeverre dit ook aan de orde is als het om hulppersonen gaat.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2006
AA20060899

Stress en eigen schuld

A. Bouichi, M. de Jonge, M. Nolen

Dit redactioneel behandelt de vraag in welke mate een werkgever aansprakelijk kan zijn indien een van zijn werknemers psychische of lichamelijke schade lijdt als gevolg van stress op de werkvloer.

Opinie | Redactioneel
december 2002
AA20020867

Verslaving en verantwoordelijkheid: de strafrechtelijke consequenties van een neurowetenschappelijke visie op verslaving

A.E. Goldberg

Op 21 april 2022 promoveerde Anna Goldberg aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift Blaming the Addicted Brain. Building bridges between criminal law and neuroscientific perspectives on addiction. In dit artikel vertelt zij over haar proefschriftonderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2022
AA20220925

Resultaat 25–29 van de 29 resultaten wordt getoond