Lachen met Bokito


Bokito ringtones, Bokito blogs, Bokito filmpjes en de Bokito bril: je kan het zo gek niet verzinnen of het is er.
Het slachtoffer van de uitgebroken mensaap koestert (nog steeds!) een grote liefde voor Bokito. De liefde voor de dierentuin in Rotterdam is echter enigszins bekoeld. Zij vordert schadevergoeding. In dit artikel wordt gekeken naar de aansprakelijkheid van Diergaarde Blijdorp voor de schade die mensaap Bokito heeft veroorzaakt op grond van artikel 6:179 BW. Hoe zit aansprakelijkheid voor dieren in elkaar? Kan Diergaarde Blijdorp een beroep doen op overmacht dan mevrouw De Horde eigen schuld in de zin van artikel 6:101 BW tegenwerpen?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.A.G. van Schagen, D.M. Stubbé

Verschijning: september 2007

Archiefcode: AA20070645

Bokito dierenaansprakelijkheid eigen schuld risicoaansprakelijkheid

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Verdieping Studentartikel