Dividendvrijstelling in Europees verband


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 6 juni 2000, nr. C-35/98, ECLI:EU:C:2000:294 (Verkooijen)

In deze noot bij het arrest wordt ingegaan op de regeling van de dividendvrijstelling en de strijd van deze regeling met Europees recht, in het bijzonder de vrijheid van kapitaalverkeer.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: maart 2001

Archiefcode: AA20010167

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 06-06-2000 (ECLI:EU:C:2000:294) zaaknummer: C-35/98

bronbelasting dividendbelasting vrijheid van kapitaal

Belastingrecht Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie