Resultaat 13–22 van de 22 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 30

echtgenoot Unieburger?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 55

case A and others v. the UK

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 69

Kadzoev

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 75

toegang, grensbewaking en Dublinverordening

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 78

ongewenstverklaring, gevangenisstraf en duur bewaring

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 79

voortvarendheid

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 56

inbewaringstelling en MTV-controles

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 80

detentie van getuigen bij het internationaal strafhof

Strafrecht, toon wat je kan!

J.M. Barendrecht

In deze column wordt gepleit voor een strafrechtsysteem en strafoplegging die meer aansluit bij de behandeling van ex-gedetineerden na hun vrijlating om op die manier recidivisme te voorkomen.

Opinie | Column
Oktober 2008
AA20080713

Toekomstige uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

H.G. Schermers

Dit is het derde overzicht van zaken die door de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn verwezen en waarover binnen het komende jaar een uitspraak van het Hof kan worden verwacht. Evenals vorige keer zijn een tiental zaken gelicht uit de stroom van zaken die aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn voorgelegd. Wij hopen hiermee de voor de Nederlandse studenten belangrijkste zaken onder de aandacht van de lezer van Ars Aequi te brengen. In de verslagperiode (1 februari tot 1 oktober 1995) werden 294 zaken door de Commissie naar het Comité van Ministers verwezen. 169 daarvan betroffen de duur van procedures in Italië. Van deze 294 zaken werden er 41 naar het Hof verwezen. De overige 253 worden door het Comité van Ministers van de Raad van Europa afgedaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 1995
AA19950863

Resultaat 13–22 van de 22 resultaten wordt getoond