Derde gestraft? De niet-veroordeelde eigenaar van een verbeurdverklaard goed in het strafrecht


`De derde in het strafproces verdient een proefschrift´ schreef Buruma in 1997 in een bijzonder nummer van dit tijdschrift. Eén zo´n derde – door hem overigens niet genoemd – betreft de eigenaar van een voorwerp welke verbeurdverklaar wordt op grond van artikel 33a lid 2 of 3 Sr. Ondanks dat die bepaling in het strafrecht slechts een bescheiden plaats inneemt, bevat ook zij aspecten die mijns inziens een nader onderzoek rechtvaardigen. Het tweede en derde lid van artikel 33a Sr maken het namelijk mogelijk dat iemand de eigendom van een hem toebehorend goed kwijtraakt door verbeurdverklaring daarvan bij de veroordeling van een ander. Het onderwerp van dit artikel betreft de materieelrechtelijke vraag: wordt de derde-eigenaar gestraft?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.P. den Ouden

Verschijning: december 2001

Archiefcode: AA20010962

derde verbeurdverklaring veroordeling

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Verdieping Studentartikel