Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 70

Vergoeding kosten contra-expertise taalanalyse


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.M. Reneman

Archiefcode: RV20100070

18-08-2010 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2010:BN5473) zaaknummer: 201000091/1/V1

contra-expertise deskundigenadvies taalanalyse

Procedure

Art. 17, lid 1Art. 17, lid 2Art. 3 lid 1Art. 9, lid 1, sub g(Wet Coa) Wet centraal orgaan opvang asielzoekers Art. 12Art. 3