Congresverslag Academie Internationale de Droit Compar te Utrecht


De Universiteit Utrecht is in juli 2006 de eer te beurt gevallen gastvrouw te zijn van het XVIIe vierjaarlijkse rechtsvergelijkende congres van de Academie Internationale de Droit Compar. Deze bijdrage biedt een bescheiden kijk in de keuken van het congres, waarbij onder andere in wordt gegaan op een tweetal onderwerpen dat aan de orde kwam.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Kodrzycki, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, J.H. Verdonschot

Verschijning: mei 2007

Archiefcode: AA20070422

congres congresverslag erfrecht rating agencies

Metajuridica Rechtsvergelijking

Verdieping Congresverslag