Resultaat 13–18 van de 18 resultaten wordt getoond

Over de erfelijkheid van bezit, goede en kwade trouw

Kan de bona fide erfgenaam van de mala fide erflater een verkrijgende verjaring beginnen?

J.E. Jansen

Post thumbnail

Wat gebeurt er als een bona fide erfgenaam een goed verkrijgt van een mala fide erflater? Naar het voorbeeld van het Romeinse en Franse recht bepaalt ons burgerlijk wetboek dat de kennis en wetenschap van de erfgenaam niet ter zake doen: hij volgt op in het mala fide bezit van de erflater en begint dus geen verkrijgende verjaring ex artikel 3:99 BW. Naar Duits recht is de erfgenaam beter af: bij bona fide verkrijging van het bezit door erfopvolging begint hij verkrijgend te verjaren. Aan de hand van een rechtshistorische en rechtvergelijkende analyse wordt in dit artikel onderzocht of de Nederlandse wetgever dit Duitse voorbeeld zou moeten volgen.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
juni 2013
AA20130501

Possessio in San Francisco. Over bezit en bezitsbescherming in het Romeinse recht

F. Brandsma

In dit artikel uit de Digesten-reeks wordt beschreven hoe de ingewikkelde Romeinsrechtelijke bezitsleer fungeert.

Overig | Rode draad | Digesten
juli 2006
AA20060475

Rechtsvraag (246) Burgerlijk recht

De verdwenen hertog van Alcantara

J.B. Huizink

Rechtsvraag op een breed gebied van het vermogensrecht waarbij onder meer vragen van huwelijksgoederenrecht, gemeenschap, (schat)vinding, eigendom en revindicatie.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1995
AA19950729

Rechtsvraag (271) voor eerstejaars

Goederenrecht

J.H.M. van Erp

Rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht waarbij het eigendomsvraagstuk aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1998
AA19980625

Schadevergoeding bij verkrijging door verjaring

A.G. Castermans

Hoge Raad 24 februari 2017, nr. 15/01948, ECLI:NL:HR:2017:309, RvdW 2017/298 (Gemeente Heusden/verweerders)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2017
AA20170516

Virtuele Kinderporno

M. Moerings

Je bent ’s avonds aan het surfen op internet en belandt ‘toevallig’ op een pornosite. Je slaat een serie plaatjes op en komt enkele dagen later tot de ontdekking dat er kinderporno tussen zit. Of een vriend van je – altijd in voor een geintje – stuurt je een mail met een attachment, waarafbeeldingen met kinderporno bij zitten. Je slaat deze mail op. Besproken wordt wat strafbaar is en wat de gevaren zijn van deze nieuwe wetgeving.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2003
AA20030028

Resultaat 13–18 van de 18 resultaten wordt getoond