Resultaat 13–24 van de 43 resultaten wordt getoond

Forensisch onderzoek voor ‘Dummies’

Hoe leren de deskundige en de strafrechter elkaar te verstaan?

J.H. Crijns, P.P.J. van der Meij, J.M. ten Voorde

Bijzonder nummer | Bewijs
Juli 2010
AA20100528

Het bewijs in het bestuursrecht en het strafrecht. Een korte interne rechtsvergelijking

A.R. Hartmann

De handhaving van het recht door middel van het bestuursrecht staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Door de verantwoordelijkheid van het bestuur terzake van de handhaving te benadrukken, neemt het bestuursrecht meer en meer de handhavende taak over van het strafrecht, waardoor het onderscheid tussen beide rechtsgebieden steeds diffuser wordt. In deze bijdrage wordt in het kader van de Rode draad 'Bewijs en Bewijsrecht'het bewijs in het bestuursrecht en het strafrecht op enkele onderdelen onderling vergeleken.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
April 1999
AA19990217

Het EVRM en de partij-getuige

G.R. Rutgers

Hoge Raad 19 februari 1988, nr. 13151, ECLI:NL:HR:1988:AD0203, NJ 1988, 725 (Dombo Beheer BV/Nederlandse Middenstandsbank NV) Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 27 oktober 1993, Application no. 14448/88, ECLI:CE:ECHR:1993:1027JUD001444888 (Dombo Beheer BV/The Netherlands) Twee uitspraken, zowel van de Hoge Raad (19-2-1988) en het EHRM (27-10-1993) worden besproken. De uitspraak van het EHRM volgt op de uitspraak van de Hoge Raad. Het gaat i.c. om de partij als getuige. Onder het oude recht stond het OBW en het oude Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering niet toe. I.c. heeft de (oud) directeur van een bv niet kunnen getuigen. Volgens het EHRM is dit in strijd met de regels van een eerlijk proces. Het EHRM kent geen 'minnelijke genoegdoening' (schadevergoeding) toe omdat indien de getuigenis wel had plaatsgevonden niet zeker was of de verliezende partij in dat geval gewonnen had.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 1994
AA19940758

Het gebruik van Bayesiaanse netwerken in de ­forensische (DNA-)statistiek

A.D. Kloosterman, M.J. Sjerps

Bijzonder nummer | Bewijs
Juli 2010
AA20100502

Het juiste gewicht in de schaal

C.E.H. Berger

Bijzonder nummer | Bewijs
Juli 2010
AA20100499

Het ontstaan van pseudo-herinneringen bij kinderen

Over de rol van plausibiliteit, valentie en kennis

H.P. Otgaar

Bijzonder nummer | Bewijs
Juli 2010
AA20100513

September 2006

Katern 100: Staatsrecht

R. de Lange

Maart 2008

Katern 106: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Juni 2000

Katern 75: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

Juni 2003

Katern 87: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Keuzeonzekerheid bij de vaststelling van het condicio-sine-qua-non-verband

E.F.D. Engelhard

Post thumbnail De civiele rechter heeft creativiteit laten zien om in diverse gevallen eisers met bewijsnood ter zake van het causaal verband tegemoet te komen. Eén categorie gevallen blijft problematisch, namelijk die waarin de schade van de eiser het gevolg is van diens eigen keuze, waarvan de eiser stelt dat die keuze is ingegeven door onjuiste informatie of nalatigheid van de gedaagde.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
September 2020
AA20200810

Kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken

I.M. Abels

Artikel waarin wordt ingegaan op de nieuwe 'Wet deskundige in strafzaken'. Door de opname van een aparte titel in het Wetboek van Strafvordering wordt de positie van de deskundige verduidelijkt. In het artikel wordt ingegaan op deskundigenregister, de kwaliteitseisen, College voor de gerechtelijk deskundige en de verantwoordelijkheid van de registers.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
September 2009
AA20090585

Resultaat 13–24 van de 43 resultaten wordt getoond